HOANG ỐC LÀ GÌ? CÁCH TÍNH HOANG ỐC ĐƠN GIẢN NHẤT

Hoang là hoang tàn, hoang vắng, bỏ hoang, Ốc có nghĩa là ngôi nhà. Hoang ốc tức là ngôi nhà bị bỏ hoang, có âm khí xấu. Theo phong thủy, Hoang Ốc là một trong ba đại kỵ trong việc chọn tuổi xây nhà hoặc mua nhà. Tức là, nếu xây nhà trong năm mà tuổi của gia chủ phạm phải hạn Hoang Ốc, thì tất cả công việc, sức khỏe, tình cảm của gia đình sẽ gặp điều xấu, không may mắn.

Hoang Ốc được tính thế nào?

Hạn tuổi Hoang Ốc được chia thành 6 cung. Bao gồm 3 cung tốt và 3 cung xấu. Cụ thể như sau

Nhất Kiết an cư thông vạn sự

Nhì Nghi tấn thất địa sinh tài

Tam Sát nhơn do giai đắc mệnh

Tứ Tấn Tài chi phước Lộc Lai

Ngũ Tử ly thân phòng tử biệt

Lục Ốc tạo gia bất khả thành

 • Nhất cát (hay Nhất Kiết): Làm nhà thuận lợi, mọi việc hanh thông
 • Nhì Nghi: Làm nhà xong giàu có, thịnh vượng
 • Địa Sát: Làm nhà tuổi này chủ nhà hay bị đau ốm, bệnh tật
 • Tấn Tài: Làm nhà phúc lộc sẽ tới
 • Thọ Tử: Gia đình ly biệt, có thể chết chóc, bệnh tật
 • Hoang Ốc: Làm nhà phạm cung này gia đình sẽ nghèo khó, hay lục đục

Cách tính Hoang Ốc dựa theo khởi tuổi bắt đầu:

 • 10 tại nhất Cát
 • 20 tại nhì Nghi
 • 30 tại tam Đại Sát
 • 40 tại tứ Tấn Tài
 • 50 tại ngũ Thọ Tử
 • 60 tại lục Hoang Ốc
 • 70 lại bắt đầu từ nhất Cát

Bắt đầu từ đốt 1 (cung Kiết) tính là 10 tuổi, rồi đếm tiếp số lẻ, 11 tuổi ở số 2, 12 tuổi ở số 3, 13 tuổi ở số 4, 14 tuổi ở số 5, 15 tuổi ở số 6, 16 tuổi ở số 1, 17 tuổi ở số 2, 13 tuổi ở số, 19 tuổi ở số 4.

Ví dụ gia chủ 38 tuổi có xây nhà được không?

Tuổi 38, khởi tuổi bắt đầu từ 30 tương ứng với tam Địa Sát. Theo chiều kim đồng hồ có thể xác định, 38 thuộc cung Ngũ Tử Thọ, phạm vào Hoang Ốc.

Gặp hạn Hoang Ốc có được xây nhà không?

Khi xem tuổi mà gặp hạn Hoang ốc thì gia chủ không nên tiến hành xây nhà, sẽ gặp nhiều chuyện không may và không tốt về sau. Cụ thể các tuổi Hoang ốc (tính cả tuổi mụ) nên tránh làm nhà đó là: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

>>> Cách hóa giải khi muốn xây nhà nhưng gặp hạn Hoang Ốc

Rate this post