Vào thứ Bảy ngày 12 tháng Mười Một năm 2011, Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và Anh Cả Jay E. Jensen thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã ngỏ lời cùng giới trẻ, các thành niên trẻ tuổi, các vị lãnh đạo chức tư tế, những người truyền giáo và các tín hữu ở Salta, Argentina.

Anh Cả Mervyn B. Arnold, Chủ Tịch Giáo Vùng South America South; vợ của ông là Devonna; và Anh Cả Ruben Spitale, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng cũng có mặt ở đó. Vợ của Anh Cả Christofferson là Kathy, và vợ của Anh Cả Jensen là Lona cũng có mặt.

Gần 1.300 giới trẻ và cha mẹ đều tham dự buổi họp đặc biệt fireside nơi mà Anh Cả Christofferson lẫn Anh Cả Jensen đều nói chuyện. 10.000 tín hữu khác trong 70 trung tâm giáo khu trên khắp Argentina đã theo dõi buổi phát sóng.

Anh Cả Jensen, trước đây đã phục vụ với tư cách là Chủ Tịch Giáo Vùng South America South, nói: “Nếu các anh chị em không nhớ được bất cứ điều gì tôi đã nói, thì tôi muốn các anh chị em hãy nhớ một câu nói của một vị tiên tri, Chủ Tịch Thomas S. Monson, mà tôi làm chứng rằng ông là vị tiên tri chân chính của Thượng Đế. Đây là câu nói đó: ‘Các quyết định sẽ định đoạt số mệnh.’”

Anh Cả Jensen nói: “Chúng ta có quyền tự quyết—khả năng và đặc ân để đưa ra quyết định,— và với những quyết định đó chúng ta chọn số mệnh của mình.

Ông kể lại câu chuyện về một người đã chọn uống rượu và lái xe vào một đêm nọ và gây ra tai nạn làm thiệt mạng hai người. Ông đối chiếu câu chuyện đó với câu chuyện của ông và vợ ông đã chọn trì hoãn hôn nhân để ông có thể phục vụ truyền giáo khi còn là thanh niên.

“Khi [tôi trở về] chúng tôi đã kết hôn trong đền thờ. Chúng tôi lập các giao ước mà chúng tôi đã tái lập mỗi tuần trong suốt cuộc sống của mình. Chúng tôi chọn quyết định mà đã định đoạt số mệnh của mình,” ông nói như vậy.

Tiếp đó, Chị Christofferson đã ngỏ lời, chia sẻ chứng ngôn của mình về các phước lành của việc tuân giữ các giao ước và Anh Cả Christofferson kết thúc buổi họp.

Anh Cả Christofferson nói: “Một điều duy nhất các anh chị em cần là tình yêu thương và đức tin, “Đó chính là đức tin mà giúp chúng ta trong hôn nhân, gia đình, nghề nghiệp, [và] việc làm của mình.”

Ông nhấn mạnh rằng các lệnh truyền đưa đến sự hướng dẫn cho cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta đạt được điều thật sự quan trọng.

Rồi ông khuyên bảo giới trẻ lẫn cha mẹ của họ hãy lập cam kết để tuân theo lời khuyên dạy trong cuốn sách nhỏ Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ.

Ông nói: “Sách này sẽ củng cố rất nhiều cho con cái của các anh chị em, ngay cả khi chúng cảm thấy mình cô đơn—vì biết rằng cha mẹ của chúng tuân theo cùng các nguyên tắc này.”

Anh Cả Christofferson kết thúc bằng cách bày tỏ tình yêu thương đến các tín hữu ở Argentina, là nơi ông đã phục vụ truyền giáo cách đây gần năm thập niên.

Trong khi ở Salta, Anh Cả Christofferson và Anh Cả Jensen cũng gặp gỡ những người truyền giáo địa phương và các thành niên trẻ tuổi độc thân là những người họ gửi đến tình yêu thương từ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương.

Rate this post