tuổi bính dần khai trương ngày nào tốt năm 2024
tuổi bính dần khai trương ngày nào tốt năm 2024

Bạn đang có kế hoạch bước vào con đường kinh doanh hoặc mở cửa hàng mới? Việc chuẩn bị mâm cúng khai trương là vô cùng quan trọng. Lễ cúng khai trương đúng chuẩn tâm linh sẽ giúp công việc kinh doanh thuận lợi, may mắn. Cùng tìm hiểu tuổi Dần khai trương ngày nào tốt để có nhiều vượng khí và thành công nhé.

Ý nghĩa của việc chọn ngày khai trương cho người tuổi Dần

Tuổi Dần là tuổi con Hổ, con giáp thứ 3 trong 12 con giáp. Những người tuổi Dần có tính cách dũng cảm, bướng bỉnh và có khả năng lãnh đạo tốt. Vì vậy, việc chọn ngày khai trương đẹp cho người tuổi Dần sẽ mang ý nghĩa quan trọng trong công việc kinh doanh.

Bạn đang xem: Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt để có nhiều vượng khí, thành công?

Khi muốn khai trương thuận lợi, may mắn và có nhiều tài lộc, cần chọn ngày khai trương đẹp để đón lộc khí, thăng tiến trong kinh doanh. Lễ cúng đầy đủ cũng giúp gia chủ cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn vì đã chu toàn các nghi lễ trong ngày khai trương.

le cung khai truong van phong cong ty

Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt để có nhiều vượng khí, thành công?

1. Tuổi Canh Dần (1950) khai trương ngày nào tốt?

Gia chủ tuổi Canh Dần (1950) nên chọn những ngày khai trương dưới đây để công việc kinh doanh thuận lợi, gặp nhiều may mắn:

 • Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 12 Âm lịch: 2/12, 11/12, 25/12
 • Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 1 Âm lịch: 4/1, 14/1, 17/1, 26/1
 • Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 2 Âm lịch: 9/2, 22/2
 • Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 3 Âm lịch: 1/3, 4/3, 17/3, 24/3
 • Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 4 Âm lịch: 5/4, 27/4
 • Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 5 Âm lịch: 4/5, 12/5, 26/5
 • Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 6 Âm lịch: 11/6, 16/6, 27/6
 • Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 7 Âm lịch: 3/7, 6/7, 12/7, 25/7
 • Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 8 Âm lịch: 9/8, 12/8, 27/8
 • Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 9 Âm lịch: 6/9, 13/9, 25/9, 28/9
 • Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 10 Âm lịch: 5/10, 14/10, 25/10
 • Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 11 Âm lịch: 7/11, 12/11, 20/11, 29/11

2. Tuổi Nhâm Dần (1962) khai trương ngày nào tốt?

Việc chọn ngày khai trương cho cửa hàng, cơ sở kinh doanh được quan tâm nhiều. Nếu chọn được ngày tốt, sẽ giúp cửa hàng, công ty tăng thêm vận khí may mắn, thuận lợi. Dưới đây là những ngày khai trương đẹp nhất cho tuổi Nhâm Dần (1962):

 • Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
 • Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
 • Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
 • Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
 • Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
 • Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
 • Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
 • Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
 • Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

3. Tuổi Giáp Dần (1974) khai trương ngày nào tốt?

Trước khi khai trương cửa hàng, cơ sở kinh doanh, hãy chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để buổi lễ khai trương diễn ra tốt đẹp, thành công. Chọn ngày tốt để khai trương sẽ giúp chủ kinh doanh gia tăng lộc, may mắn hơn trong con đường làm ăn. Dưới đây là các ngày đẹp để làm lễ cúng khai trương cho tuổi Giáp Dần (1974):

 • Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
 • Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
 • Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
 • Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
 • Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
 • Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
 • Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
 • Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
 • Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

4. Tuổi Bính Dần (1986) khai trương ngày nào tốt?

Người sinh năm 1986 tuổi Bính Dần khi làm lễ khai trương nên chọn những ngày sau để công việc làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thành công:

 • Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
 • Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
 • Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
 • Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
 • Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
 • Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
 • Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
 • Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
 • Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

5. Tuổi Mậu Dần (1998) khai trương ngày nào tốt?

Chọn ngày khai trương tốt khi kinh doanh sẽ giúp công việc làm ăn thuận lợi, may mắn. Dưới đây là những ngày tốt để làm lễ cúng khai trương cho người tuổi Mậu Dần (1998):

 • Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
 • Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
 • Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
 • Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
 • Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
 • Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
 • Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
 • Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
 • Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Lễ vật cúng khai trương cho người tuổi Dần

Để sắm lễ vật cúng khai trương cho người tuổi Dần mà không bị thiếu sót, bạn có thể tham khảo danh sách các đồ cúng khai trương sau đây:

 • Hương/nhang
 • Giấy cúng/Vàng mã
 • Vàng bạc
 • Đèn/nến
 • Trầu cau
 • Tam sên
 • Hoa tươi
 • Gạo muối
 • Gà luộc
 • Hoa quả
 • Xôi, chè, cháo
 • Heo quay
 • Bánh kẹo
 • Rượu, trà, nước
 • Bánh bao

Có một số lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng khai trương đó là:

 • 3 nén hương/nhang
 • 2 cây nến/đèn cầy
 • 1 mâm ngũ quả (có 5 loại quả và nên có quả dừa)
 • 1 lọ hoa tươi (chọn hoa cúc hoặc hoa đồng tiền)
 • 1 bộ lễ vàng mã (giấy cúng) khai trương
 • 1 đĩa trầu cau
 • 3 đĩa xôi
 • 3 bát chè
 • 3 chén nước
 • Gà luộc hoặc đầu heo hoặc heo sữa quay

Cách chọn người mở hàng hợp với chủ kinh doanh tuổi Dần

Bên cạnh việc chọn ngày khai trương, việc chọn người mở hàng cũng rất quan trọng. Chọn đúng người mở hàng sẽ giúp việc kinh doanh thuận lợi, may mắn hơn. Dưới đây là cách chọn người mở hàng hợp tuổi Canh Dần (1950), Nhâm Dần (1962), Giáp Dần (1974), Bính Dần (1986), Mậu Dần (1998):

1. Chọn người mở hàng theo Tam Hợp

Chọn người mở hàng cho người tuổi Dần cần phải chọn người có tuổi tam hợp để đem sự hưng thịnh đến cho công việc kinh doanh. Những người trong nhóm Tam Hợp sẽ giúp hỗ trợ và bổ sung vận khí cho nhau. Vì vậy, người tuổi Dần nên chọn người mở hàng tuổi Ngọ – Tuất trong nhóm Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) để đem lại sự may mắn, tài lộc.

2. Chọn người mở hàng có tính cách vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng

Ngoài việc chọn người hợp tuổi, người kinh doanh tuổi Dần cũng quan tâm đến tính cách của người mở hàng. Một người luôn vui tươi, hòa đồng sẽ mang đến không khí sôi động và sự may mắn, thịnh vượng đến cửa hàng, công ty.

3. Tránh người thuộc tuổi Tứ Hành Xung

Khác với nhóm Tam Hợp, nhóm Tứ Hành Xung luôn đem lại những điều không may đến gia chủ. Vì vậy, khi chọn người mở hàng, gia chủ nên tránh những người tuổi Thân – Tỵ – Hợi trong nhóm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) để tránh đi vận đen, xui xẻo đeo bám công việc kinh doanh.

Dịch vụ đồ cúng trọn gói từ A – Z của Đồ Cúng Tâm Phúc

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua đồ lễ cúng trọn gói cho khách hàng, Đồ cúng Tâm Phúc đã đưa ra các dịch vụ mâm lễ vật đúng chuẩn theo quy chuẩn của truyền thống tâm linh. Chúng tôi sẽ mang đến thông tin hữu ích giúp khách hàng chuẩn bị mâm cúng đơn giản nhưng chu đáo, mâm lễ vật đầy đủ, trang trọng và các nghi thức cúng nhằm mang tới những điều nguyện ước tốt lành cho gia đình trong hiện tại cũng như tương lai.

Hiện nay, Dịch vụ Đồ cúng Trọn gói Tâm Phúc đã có thể đáp ứng hầu hết các tỉnh miền Nam như: Cần Thơ, Long An, Vũng Tàu, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai,… và nhiều tỉnh khác. Nếu bạn có nhu cầu, vui lòng đặt hàng theo địa chỉ sau:

 • Chi nhánh TPHCM:

  • Địa chỉ: Số 7 đường 6B, Phường Phước Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • Hotline: 033.357.3839
  • Facebook: Đồ cúng Tâm Phúc
 • Chi nhánh Côn Đảo:

  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Tiến, Khu 7, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Hotline: 0866.500.779
  • Fanpage: Đồ Cúng Côn Đảo Tâm Phúc

Nguồn: https://izumi.edu.vn/Danh mục: Phong thủy

Rate this post